ChomiCars - Autolaweta

Ogłoszenia Jasło - Serwis Ogłoszeniowy

Asystent ds. kontroli jakości

Dodaj do ulubionych
Cena: - -
Kontakt rekrutacja@panmar.pl
Dodane 2024-07-08
Autor

Opis

PANMAR WOOD – producent podłóg z naturalnego drewna oraz produktów z płyty klejonej poszukuje osób na stanowisko

 

Asystent ds. kontroli jakości

 

Miejsce wykonywania pracy:

Krosno

 

Obowiązki i zadania:

 

·         kontrola międzyoperacyjna na liniach produkcyjnych tj. kontrola wizualna,

·         obsługa  konwencjonalnych przyrządów pomiarowych,

·         sporządzanie raportów z inspekcji,

·         uczestnictwo w działaniach w przypadku ujawnienia niezgodności produktów,

·         uczestnictwo w analizie przyczyn źródłowych niezgodności - współpraca z pracownikami poszczególnych działów,

·         uczestnictwo w odbiorach jakościowych.

 

Wymagania:

·         umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,

·         podzielność uwagi, spostrzegawczość,

·         znajomość i obsługa pakietu Microsoft Office – warunek konieczny,

·         podstawowa znajomość rysunku technicznego

·         umiejętność sprawnego posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi- warunek konieczny

·         wykształcenie wyższe techniczne- mile widziane,

·         podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie – mile widziane,

·         ukończone studia i / lub kursy na kierunku dotyczącym inżynierii i zarządzania jakością  – mile widziane

·         umiejętność współpracy,

·         komunikatywność,

·         odporność na stres,

 

 

Oferujemy:

 

·         zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w firmie produkcyjnej, w oparciu o standardy pracy w branży drzewnej,

·         narzędzia niezbędne do wykonywania powierzonych zadań,

 

 

Aplikacje zawierające dane tj. imię, nazwisko, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia prosimy przesyłać w terminie do 31.07.2024 r.:

  • na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – Asystent ds. kontroli jakości,
  • lub za pomocą linku - https://panmar.pl/kariera/

 

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna przez okres najbliższych 3 miesięcy”.

 

Jeśli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych znajdować się będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO prosimy o załączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach  jeśli dane te obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Więcej o firmie: www.panmar.pl

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

·          Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

·          Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące nas w zakresie teleinformatycznym.

·          Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

·          W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.

·          Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych,  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·          Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Lokalizacja


Krosno, 38-400

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 9753
Wyświetlony: 129
Wygasa: 2024-08-07
W kategoriach: Oferty lokalne

Lostark - stacja demontażu pojazdów