Ogłoszenia Jasło - Serwis Ogłoszeniowy

Mechanik samochodowy

Dodaj do ulubionych
Cena: - -
Kontakt rekrutacja@panmar.pl
Dodane 2020-08-16
Autor

Opis

Serwis Samochodowy

PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko

Mechanik samochodowy

 

 

Miejsce pracy: Krosno

 

 

Opis stanowiska:

  • wykonywanie napraw pojazdów.

 

Wymagania:

  • wykształcenie minimum zawodowe o kierunku mechanik samochodowy,
  • doświadczenie w wykonywaniu napraw pojazdów – minimum 1 rok.
  • dokładności i precyzji w działaniu,
  • odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • zaangażowania w wykonywaniu obowiązków,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie,
  • atrakcyjne warunki zatrudnienia.

 

 

Aplikacje zawierające dane tj. imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać w terminie do 30.09.2020 r. na adres rekrutacja@panmar.pl z dopiskiem w temacie: Panmar – mechanik samochodowy

 

W przypadku chęci wykorzystania Pana/Pani aplikacji dla potrzeb przyszłych rekrutacji prosimy o załączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna przez okres najbliższych 3 miesięcy”.

 

Jeśli w przesłanych dokumentach aplikacyjnych znajdować się będą szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO prosimy o załączenie oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach  jeśli dane te obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO”.

 

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Więcej o firmie: www.panmar.pl

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

·          Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna. Mogą się Państwo skontaktować z nami pisząc na adres ul. Podkarpacka 16 B, 38-400 Krosno.

·          Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (tj. art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          PANMAR Czekańska Szmyd Spółka jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

·          Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty obsługujące nas w zakresie teleinformatycznym.

·          Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

·          W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.

·          Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,  do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych,  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

·          Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

 

 

Lokalizacja


Krosno, 38-400

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 4221
Wyświetlony: 48
Wygasa: 2020-09-30
W kategoriach: Oferty lokalne

Lostark - stacja demontażu pojazdów