Ogłoszenia Jasło - Serwis Ogłoszeniowy

Analiza porównawcza - ceny transferowe

Dodaj do ulubionych
Cena: 1 1
Dodane 2020-01-11
Autor
Gość

Opis

Opracowujemy analizy porównawcze dla dokumentacji cen transferowych.

Mimo, że obowiązkiem sporządzania analizy porównawczej nie są objęci wszyscy przedsiębiorcy (podatnicy) zobowiązani do prowadzenia dokumentacji cen transferowych to jednak w tych przypadkach, w których nie jest to obligatoryjne warto również zaopatrzyć się w analizę porównawczą, która może być pomocna w celach dowodowych przed organami administracji podatkowej. 

W przypadku sporu co do rynkowości zastosowanych cen, analiza porównawcza może mieć dodatkową wartość dowodową.

Analiza porównawcza stanowi porównanie danych o transakcjach lub innych zdarzeniach firmy dokonanych z podmiotami powiązanymi z danymi z podobnych (porównywalnych) transakcji lub innych zdarzeń dokonywanych pomiędzy podmiotami niezależnymi lub dokonywanych przez podatnika z podmiotami niezależnymi (porównanie zewnętrzne lub wewnętrzne).

Analiza porównawcza obejmuje m.in.:

a) informacje dotyczące strony transakcji lub innego zdarzenia, które podlegają analizie danych porównawczych wraz z wyjaśnieniem powodów dokonanego wyboru

b) założenia stanowiące podstawę analizy porównawczej, które wpływają na wartość rynkową przedmiotu transakcji lub innego zdarzenia

c) informacje o przyczynach zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich

d) dane porównawcze w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe odnoszące się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi, które zostały wykorzystane do zastosowania metody kalkulacji dochodów (straty) lub które zostały odrzucone z powodu braku porównywalności, z podaniem informacji na temat źródła i sposobu pozyskania tych danych oraz cen lub wskaźników finansowych dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń

e) informacje o zastosowanych korektach wraz z uzasadnieniem konieczności ich dokonania

f) informacje dotyczące wyznaczonego punktu lub przedziału rynkowego wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty

http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/analiza-danych-porownawczych/

 

Lokalizacja


Poznań, 61-874

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 3432
Wyświetlony: 104
Wygasa: nie wygasa
W kategoriach: Współpraca biznesowa

Lostark - stacja demontażu pojazdów